Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Finał pracy Stypendystów i Stypendystek projektu „Robię to dla siebie”.

Od 1 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie prowadzony jest projekt pn. „Robię to dla siebie” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych podczas prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim skupiamy się na rozwoju osobistym naszych uczniów i uczennic zarówno Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. W Hofmana, jak i Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera tworzących ZSOiMS.

We wrześniu 2019r. w procesie rekrutacji wyłoniliśmy łącznie 8 najzdolniejszych uczniów SP i LO, którzy zgłosili się do udziału w programie stypendialnym projektu „Robię to dla siebie”.  Program kierowany był do uczniów klas VII-VIII SP oraz I-III LO. Wśród kryteriów ocenianych przez komisję były indywidualne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, wyniki egzaminów zewnętrznych, średnia ocen oraz ocena roczna z wybranego przedmiotu wskazanego przez ucznia, a który chciałby zgłębiać podczas programu.

Wybrani przez Komisję Stypendyści w swoich wyborach przedmiotu wiodącego, nie zdecydowali się na łatwą drogę. Wśród wskazanych dziedzin prym wiódł język angielski oraz królowa nauk – matematyka. Zaraz po nich wybrany został język niemiecki oraz chemia z elementami biologii. Oto najciekawsze naszym zdaniem tematy prac:  tytuł: „Matematyka wokół nas” w kierunku: „Matematyka w przyrodzie”; „Wykrywanie cukrów, białek oraz tłuszczów w wybranych produktach spożywczych” w kierunku Biologii i Chemii, oraz jak przystało na Szkołę Mistrzostwa Sportowego: „Athletics in my life” w kierunku rozwoju związanym z językiem angielskim.  Uczniowie i uczennice, mimo wszechobecnych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, na zakończenie swojej pracy wykonali fantastyczne prezentacje i zademonstrowali je przed komisjami online.