Kalendarium

Środa, 2020-11-25

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020-21

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów naszego liceum odbywać się będzie w czterech turach:

Klasa I LAS: o godzinie 9.00 w sali nr 13 na parterze w budynku B;

Klasa II GAS: o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej w budynku B;

Klasa II PAS: o godzinie 9.45 w sali nr 14 na parterze w budynku B;

Klasa III LAS: o godzinie 11.00 w sali nr 23 na I piętrze w budynku B;

Prosimy zapoznać się z komunikatem i we wtorek 1 września 2020 zastosować się do poniższych zleceń:

  1. Każdemu uczniowi towarzyszyć może tylko jedna osoba dorosła. Rekomendujemy, by rodzice/prawni opiekunowie nie pojawili się na tych skromnych uroczystościach o ile nie jest to szczególnie uzasadnione.
  2. Uczniowie i ich opiekunowie przychodzą do szkoły/sali gimnastycznej na wyznaczoną godzinę.
  3. Każdy wchodzący na salę gimnastyczną (II GAS: uczeń, rodzic/opiekun) obowiązany jest zdezynfekować dłonie preparatem ustawionym na stoliku przy wejściu.
  4. Każdy wchodzący do szkoły (budynek B) obowiązany jest zdezynfekować dłonie za pomocą ustawionego przy wejściu dezynfektora.
  5. Każdy wchodzący do szkoły/sali gimnastycznej (uczeń, rodzic/opiekun) obowiązany jest nałożyć przyniesioną przez siebie maseczkę ochronną. Maseczka musi osłaniać nos i usta. Zachęcamy do przyniesienia i założenia rękawiczek.
  6. Po wejściu do sali lekcyjnej/sali gimnastycznej należy zastosować się do poleceń wychowawcy klasy.

ZAPRASZAMY