Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 (ZMIENIONY 23. LISTOPADA 2020)

W tabeli poniżej przedstawiamy najważniejsze daty dotyczące organizacji pracy LO w roku szkolnym  2020/2021 -w tym terminy ferii i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

1

Rozpoczęcie zajęć

 dydaktyczno- wychowawczych

1 września 2020r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020r.

3.

Ferie zimowe

 04- 17.01.2021r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1-6 kwietnia 2021 r.

5

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych klas maturalnych

 

30 kwietnia 2021r.

 

      6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

25 czerwca 2021r.

7.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

8.

Egzamin ósmoklasisty

25-26-27 maja 2021r.

9.

Egzamin maturalny

4-20 maja 2021r.


10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

LO- 4-5-6.05.2021r.; 4.06.2021r. ( 4 dni)

    SP- klasy IV-VIII- 25-26-27.05.2021;

4.06.2021  ( 4 dni)

    klasy I-III- 4.06.2021  ( 1 dzień)

11.

Organizacja roku szkolnego

                      I semestr:

  1.09.2020r.-29.01.2021r. (18 tyg.)

                      II semestr:

  1.02.2021r.-25.06.2021r. ( 19 tyg.)

12.

Organizacja roku szkolnego- klasa maturalna

I semestr

  1.09.2020r.- 22.12.2020r. ( 15 tyg.)

II semestr

  18.01.2021r.- 30.04.2021r. ( 14 tyg.)

13.

Klasyfikacja śródroczna

 28.01.2021r. ( czwartek)- ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych za I półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

   29.01.2021r. (piątek)-rada klasyfikacyjna

14.

Klasyfikacja śródroczna-

klasa maturalna

21.12.2020r. ( poniedziałek)- ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych za I półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

 

  22.12.2021r.(wtorek)- rada klasyfikacyjna

 

      15.

Klasyfikacja roczna

17.06.2021r. ( czwartek)- ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych za I półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

  18.06.2021r.(piątek)- rada klasyfikacyjna

 

16.

Klasyfikacja roczna –

klasa maturalna

22.04.2021r.(czwartek)- ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych za I półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

   23.04.2021r. (piątek)-rada klasyfikacyjna

17.

Dni otwarte dla rodziców

I semestr

  24.11.2020r. (wtorek) informacja dla   

                          uczniów klasy maturalnej;

forma elektroniczna

 22.12.2021r. ( wtorek) pozostali uczniowie

forma elektroniczna

18.

Dni otwarte dla rodziców

II semestr

   30.03.2021r.- (wtorek) informacja dla

                               uczniów  klasy maturalnej;   

 

   28.05.2021r.(piątek)-  pozostali uczniowie