Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Terminarz roku szkolnego 2021/2022

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

 

1

Rozpoczęcie zajęć

 dydaktyczno- wychowawczych

 

1 września 2021r.

(środa)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021r.

( czwartek-piątek)

3.

Ferie zimowe

 31 stycznia – 13 lutego  2022 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14-19 kwietnia 2022 r.

5

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych klas maturalnych

 

29 kwietnia 2022r.

 

      6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

24 czerwca 2022 r.

7.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

8.

Egzamin ósmoklasisty

24-25-26 maja 2022 r.

(wtorek-środa-czwartek)

9.

Egzamin maturalny

4-23 maja 2022 r.

(środa-j.polski pp;

czwartek- matematyka pp

piątek-j.angielski pp)

 

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

LO -  6 dni

12.11.2021-piątek;

2.05.2022-poniedziałek

4-5-6.05.2022- środa, czwartek ,piątek

17.06.2022-piątek

11.

Organizacja roku szkolnego

                      I semestr:

1.09.2021r.-14.01.2022r. (18 tyg.)

                      II semestr:

17.01.2022r.-24.06.2022r. ( 19tyg.)

12.

Organizacja roku szkolnego- klasa maturalna

I semestr

1.09.2021r.- 22.12.2021r. ( 16tyg.)

II semestr

3.01.2022r.- 29.04.2022r. ( 14 tyg.)

13.

Klasyfikacja śródroczna-

klasa maturalna

 

 

21.12.2021r. ( wtorek)

ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych           za I półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

22.12.2021r.(środa)- rada klasyfikacyjna

 

14.

Klasyfikacja śródroczna

13.01.2022r. ( czwartek)

 ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych               za I półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

14.01.2022r. (piątek)-rada klasyfikacyjna

      15.

Klasyfikacja roczna –

klasa maturalna

 

21.04.2022 r.(czwartek)

ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych    

za II półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

22.04.2022r. (piątek)-rada klasyfikacyjna

 

16.

Klasyfikacja roczna

14.06.2022r. ( wtorek)

ostateczne wpisanie do dziennika ustalonych

za II półrocze ocen z przedmiotów i zachowania

15.06.2022r.(środa)- rada klasyfikacyjna

 

17.

Dni otwarte dla rodziców

I semestr

23.11.2021r. (wtorek)

informacja dla uczniów i rodziców klasy maturalnej;

14.12.2021r. ( wtorek)

-informacja dla uczniów i rodziców