Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 

VII - Warsztaty wspomagające - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla Liceum

W trzech  termiach: 13.10.2020;  27.10.2020 oraz 10.11.2020 młodzież licealna uczestniczyła w warsztatach wspierających pomoc psychologiczną.

Pierwsza tura warsztatów przeprowadzona była stacjonarnie, dwie pozostałe odbyły się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie ClickMeeting.

 

Motywem przewodnim zajęć było hasło: "Szkoła życia".

Wśród poruszonych tematów były:

 

* Skuteczne zarządzanie trudnymi emocjami w szkole i w życiu.

* Jak kreatywnie rozwiązywać życiowe i szkolne problemy ?

* Jak edukacja wpływa na moją przyszłość ?

* Szlachetne zdrowie – o kondycji psychofizycznej w ujęciu praktycznym.

* Samodzielność i kreatywność – użyteczny zarys neurobiologii sukcesu.

* Przemóc przemoc – jak radzić sobie z agresją słowną, fizyczną i hejtem ?

* Być odpowiedzialnym i samodzielnym –czyli jak awansować na kapitana swojego życiowego okrętu ?

* Jak cię widzą, tak cię piszą – zbuduj swoją dobrą markę.

* Dojrzewanie do dorosłości – o pułapkach i radościach przemian biologicznych.

* Wolni od uzależnień –  profilaktycznie o uzależnieniach substancjalnych i behawioralnych.

* Czym są i co nam dają w życiu wartości ?

 

Warsztaty  inspirowane podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i trudnościami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju w roku 2020.

 

Celem warsztatów było: 

- zdobycie przez uczniów zarysu podstaw aktualnej wiedzy psychologicznej, mającej ścisły związek z nauką, funkcjonowaniem w relacjach rówieśniczych i radzeniem sobie w różnych sytuacjach społecznych,

- wzmocnienie poczucia własnej wartości, sprawczości, odpowiedzialności, odporności psychicznej i motywacji do realizacji zadań szkolnych i życiowych,

- wyzwolenie praktycznej autorefleksji, dotyczącej  dobrych wzorców i wartości, pożądanych sposobów przyjaznego i efektywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i społecznym wśród uczniów i nauczycieli.