Kalendarium

Wtorek, 2021-04-13

Imieniny: Artemona, Justyny

matura2021

Nowe zasady zdawania matury 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna zadecydowała, że w 2021 roku egzamin dojrzałości w liceach i technikach odbędzie się w terminie głównym między 4 maja, a 20 maja.

Do zdania matury wystarczą trzy pisemne egzaminy zdane na 30%  (j.polski, matematyka, j.obcy)

Matura z języka polskiego - ustna i pisemna

 • 04.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 10.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,
 • 07-20.06.2021 - egzamin ustny (oprócz 09.06 i 16.06) - nieobowiązkowy.

 

Matura z matematyki

 • 05.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 11.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,

 

Matura z języka angielskiego - ustna i pisemna

 • 06.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 07.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,
 • 07-20.06.2021 - egzamin ustny (oprócz 09.06 i 16.06) - nieobowiązkowy.

 

Matura z języka niemieckiego - ustna i pisemna

 • 13.05.2021 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 14.05.2021 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,
 • 07-20.06.2021 - egzamin ustny (oprócz 09.06 i 16.06) - nieobowiązkowy.

 

Matura z biologii

 • 12.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,

 

Matura z chemii

 • 14.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,

 

Matura z WOS

 • 11.05.2021 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony.

 

Matura z fizyki / fizyki i astronomii

 • 18.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,

 

Matura z historii

 • 27.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,

 

Matura z geografii

 13.05.2021 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom poszerzony,

 

Likwidacja obowiązkowej matury ustnej

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa (podobnie jak w 2020 r.). Będzie można zdawać ustną maturę, jeśli będzie ona potrzebna do w rekrutacji na studia za granicą.

Arkusze egzaminacyjne na maturze 2021

Jak będą wyglądały arkusze maturalne? Dowiemy się tego w marcu 2021 roku. Wtedy CKE przekaże nauczycielom, uczniom i kandydatom arkusze próbne. Wtedy w liceach i technikach będą obywały się w kolejnych tygodniach próbne matury.

Jakie będą pytania na maturze 2021?

Już teraz wiemy, że arkusze egzaminacyjne będą wyglądały inaczej, niż w 2020 roku i latach wcześniejszych. Ważna zamiana dotyczy pisemnej matury “z matmy” i na poziomie podstawowym. Będzie mniej zadań do wyliczenia, przede wszystkim w zakresie zadań otwartych, co ma przełożyć się do zmniejszenia maksymalnej punktacji o o 5 pkt. Będzie więc mniej zdań, niż rok temu i to w tym samym czasie. Na języku polskim i matematyce – 170 minut, na języku obcym 120 minut.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy


Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

Część 1

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach.


Część 2

Wypracowanie – 50 pkt. Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • M.in. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.