Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 nr konta 57 1020 2124 0000 8102 0240 2626

Matura w 2022 roku

Maturzyści rok szkolny zakończą wcześniej niż pozostali uczniowie, bo 29 kwietnia.

Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja.

 

Matura w 2022 r., tak jak w roku 2021, odbędzie się bez egzaminu ustnego, ale będzie obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wynik uzyskany z tego przedmiotu nie będzie miał wpływu na zdanie matury.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., tak jak w tym roku, a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Język polski na poziomie podstawowym: zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Matematyka na poziomie podstawowym: mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów.

Do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą.

 

 

Do pobrania poniżej pliki z ważnymi terminami oraz deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 roku