Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 nr konta 57 1020 2124 0000 8102 0240 2626

Skąd wziąć tabletki w przypadku ogłoszenia alarmu?

Miasto Szklarska Poręba otrzymało z rządowej puli lek zapobiegający negatywnym skutkom uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu, np. w przypadku awarii elektrowni atomowej.

 

Osobom znajdującym się na obszarze objętym zagrożeniem konieczne jest podanie wysokiego stężenia stabilnego jodu, w postaci jodku potasu.

 

W przypadku ogłoszenia stosownego alarmu tabletki zostaną dostarczone do następujących punktów:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki przy ulicy 1 Maja 32
  2. Urząd Miasta Szklarska Poręba przy ulicy Granitowej 2
  3. Klub Integracji Społecznej przy ulicy Kolejowej 22
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Obrońców Pokoju 17
  5. Miejski Ośrodek Sportu i Aktywności Lokalnej przy ulicy Słowackiego 13
  6. Ośrodek Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK przy ulicy Górnej 21,

 

Z tych punktów osoby dorosłe będą mogły pobrać tabletki w ilości odpowiadającej potrzebom danej rodziny.

 

Podkreślamy, że w w/w punktach nie ma w tej chwili tabletek. Zostaną one niezwłocznie dostarczone w te miejsca tylko w przypadku ogłoszenia alarmu.

 


Wojewodowie informują, że jodek potasu w sytuacji zagrożenia radiacyjnego będzie mogła pobrać każda pełnoletnia osoba. Jednak nie wszyscy powinni zażyć tabletkę ze względu na aspekty zdrowotne. MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii, opracowało ulotkę dla mieszkańców.

Jak podkreślono w broszurze, w przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłoczne po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu dwóch godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowana nadal pozostaje korzystne.
Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku

Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu - poinformowano w broszurze.

dorośli do 60. roku życia i powyżej 12. roku życia: dwie tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
dzieci od 3 do 12 roku życia: 1 tabletka (50 mg jodu)
dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia ½ tabletki (25 mg jodu)
noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)