Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 

VI - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Udział uczniów szkoły podstawowej

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne realizowane w ramach projektu mają na celu wspieranie  działań szkoły w obszarze wychowania i rozwiązywania  problemów emocjonalnych młodzieży na tym etapie rozwoju, tj. w wieku 12-16 lat.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistę-psychologa, psychoterapeutę spoza szkoły w trzech grupach wiekowych:
- dla klas VI ( dwa spotkania - 4 godziny)
- dla klas VII ( trzy spotkania - 6 godzin)
- dla klas VIII ( trzy spotkania - 6 godzin)