Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 

II - Warsztaty z języka niemieckiego gr.1

Są to warsztaty dla uczniów chcących doskonalić swoje umiejętności językowe, rozwijać zainteresowania dotyczące krajów niemieckojęzycznych pod kątem dalszej edukacji.
W ramach zajęć proponowane są wywiady, dyskusje, relacje, wyjścia studyjne. W pracy wykorzystywane są zasoby cyfrowych pracowni językowych  wyposażonych w ramach projektu.  Pracownie takie znajdują się  w sali 201 w budynku A  i w sali  33  w budynku B  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego