Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 

IX - Kompetencje zawodowe nauczycieli

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

W dniach 31.05 i 1.06.2019 roku w ramach doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli zorganizowano pięciogodzinne szkolenie pt. Rozwiązywanie problemów wychowawczych związanych z okresem dojrzewania dzieci i młodzieży dla 40 nauczycieli/lek, wychowawców/czyń i trenerów/ek pracujących w ZSO i MS. Warsztaty  prowadzone  były przez doświadczonego psychologa , psychoterapeutę i coacha pana Zbigniewa Wilczyńskiego-Kamrat.

Celem warsztatów było:

-zdobycie aktualnej wiedzy, dotyczącej kompetentnej i skutecznej pracy dydaktycznej,

-poznanie sposobów i metod radzenia sobie w trudnych i wymagających sytuacjach szkolnych.

-wzmocnienie odporności psychicznej uczniów i nauczycieli.

-wzrost zaangażowania i motywacji do budowania efektywnych relacji i silnej więzi z uczniami.

- wyzwolenie praktycznej autorefleksji, dotyczącej  dobrych wzorców i pożądanych sposobów, przyjaznego i efektywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy zajęć bardzo wysoko ocenili warsztaty zarówno pod kątem przydatności w pracy zawodowej jak i  sposobu przekazywania wiedzy przez prowadzącego.