Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Program stypendialny

Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów.

Warunki przyznawania stypendium określa regulamin ( w załączeniu poniżej).

 

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę/kę  wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym ucznia/uczennicy poprzez realizację Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia/Uczennicy.

 

W ramach Programu Stypendialnego uczniowie  liceum przygotowują wybrane  przez siebie projekty:

  • Sara, uczennica klasy II LAS  w ramach poszerzania wiedzy i umiejętności językowych realizuje projekt pn. " Bratwurst, piwo i Vereiny czyli życie w Deutschlandzie";

Swoje pasje matematyczne rozwijają Grzegorz i Radek

  • Grzegorz, uczeń klasy III LAS  poprzez projekt - "Matematyka - królowa nauk łatwa dla każdego";
  • Radek,  uczeń klasy I PAS poprzez projekt pn." Zagłębianie się w matematyce";
  • Emilia , uczennica klasy I PAS podnosi swoje kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego realizując projekt " The life of a model".

 

w szkole podstawowej z kolei:

  • Mateusz, uczeń klasy VII s w ramach zainteresowań przyrodniczych realizuje projekt pn. "Wpływ środowiska przyrodniczego na zmienność organizmów-na przykładzie człowieka";
  • Alicja, uczennica klasy VIII a przygotowuje projekt badawczy pn. " Wykrywanie cukrów, białek oraz tłuszczów w wybranych produktach spożywczych";
  • Laura, uczennica klasy VIII a łączy pasje przyrodniczo -matematyczne w projekcie   " Matematyka wokół nas";
  • Gabrysia, uczennica klasy VIII s - w projekcie pn. "At weties is my life" rozwija i poszerza swoje umiejętności z języka angielskiego.