Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

"Sztaudyngery"

"S z t a u d y n g e r y"

 

Szczególną nagrodą w Szkole dla wyróżniających się w nauce uczniów, przyznawaną na koniec roku szkolnego,

jest nagroda "Złotego, Srebrnego lub Brązowego Sztaudyngera" . Nagroda przyznawana jest od kwietnia 2003 roku.

 

Nagrody przyznawane są wg następujących kryteriów :

 

dla Liceum Ogólnokształcącego

"Sztaudynger"

średnia ocen na świadectwie
Brązowy 4,40
Srebrny 4,60
Złoty 4,75

 

dla Gimnazjum i   Szkoły Podstawowej Nr 2

"Sztaudynger"

średnia ocen na świadectwie
Brązowy 4,50
Srebrny 4,75
Złoty 5,00

 

Absolwenci Liceum i Gimnazjum mogą otrzymać również nagrodę "Kryształowego Sztaudyngera",

jeżeli na świadectwie ukończenia szkoły uzyskają średnią ocen:

 

 

Liceum Ogólnokształcące   -  5,00

Gimnazjum - 5,50    a od roku szkolnego 2014/15   -   5,20

Szkoła Podstawowa Nr 2 -   5,20

 

W każdym przypadku zachowanie musi być ocenione jako co najmniej bardzo dobre ( przy obecnej skali sześciostopniowej)

 

 

Nagroda przyznawana jest od 2003 roku , przy starej maturze brana była jeszcze pod uwagę dla absolwentów LO  średnia ocen na maturze (na Brązowego - 4,20 ; Srebrnego - 4,40 ; Złotego -  4,60 a Kryształowego - 4,80 )

 

 

Do chwili obecnej Laureatami "Kryształowego Sztaudyngera" zostali następujący  absolwenci:

 

Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie   ("stara matura")

rok szkolny

"Kryształowy Sztaudynger"

średnia ocen na świadectwie średnia na maturze
2002/2003    Katarzyna Dudziak 5,36 5,60
2002/2003    Małgorzata Perz 5,21 5,20
2003/2004    Marta Bogdanowicz 5,07 5,60
       
       
 

Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie    (po gimnazjum)

(ostatni rocznik 2021/2022)

 
rok szkolny "Kryształowy Sztaudynger" średnia ocen na świadectwie  
2005/2006   Igor  Hełczyński 5,00  
2007/2008   Marta Szczepaniak 5,40  
2007/2008   Bartosz  Hryniewicz 5,13  
2007/2008   Agnieszka Pudłowska 5,00  
2007/2008   Adrian Strzałkowski 5,00  
2007/2008   Michał Szehidewicz 5,00  
2008/2009   Dominika Wojda 5,00  
2010/2011   Rafał  Leszczawski 5,19  
2012/2013   Aleksandra Hochół                5,06  
2013/2014   Katarzyna Wołoszyn 5,19  
2014/2015   Natalia Hunkiewicz 5,00  
2014/2015   Dominika Kudelska 5,00  
2014/2015   Magdalena Podlewska 5,06  
2015/2016   Błażej Przystajko 5,33  
2016/2017   Małgorzata Hejna 5,13  
2016/2017   Nikola   Jahn 5,13  
2016/2017   Alicja Kosmenda 5,06  
2017/2018   Przemysław  Kozik 5,41  
2017/2018   Dominik Michalski 5,41  
2017/2018   Dominik Modrzejewski 5,11  
2017/2018   Karol Gontarz 5,00  
2018/2019   Aleksandra Wronecka 5,29  
2018/2019   Jakub Kania 5,00  
2019/2020   Julia Modrzejewska 5,11  
2019/2020   Grzegorz Skrzycki  5,12  
2020/2021   Karolina Sikora  5,06  
2021/2022   Anna Krawiec
  5,35   
2021/2022   Wiktoria Kwiatkowska   5,35  
2021/2022   Julia Pająk   5,19  
2021/2022   Dobrochna Graczyk   5,06  
2021/2022   Jakub Kołbik   5,00  
   
  Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie  (po ośmioletniej szkole podstawowej)
rok szkolny "Kryształowy Sztaudynger"  średnia ocen na świadectwie  
2022/2023 Aleksandra Wiśniewska 5,44  
       

 


 

 

 

 

Gimnazjum   (ostatni rocznik w 2018/19)

rok szkolny

"Kryształowy Sztaudynger" :

średnia ocen na świadectwie
2002/2003   Mateusz Ławrynowicz 5,80
2003/2004   Barbara  Falkiewicz 5,54
2004/2005   Marta Szczepaniak 5,54
2006/2007   Sandra Robak 5,54
2014/2015   Maciej Kusztelak 5,56
2014/2015   Przemysław  Kozik 5,24
2014/2015   Dominik Michalski 5,22
2017/2018   Katarzyna  Binkowska 5,61
2017/2018   Maja Lewandowska 5,22
2018/2019   Stanisław Słowikowski 5,82
2018/2019   Maja Michalik 5,53
2018/2019   Julia Pająk 5,39

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 (tylko jeden rocznik)

rok szkolny

"Kryształowy Sztaudynger" :

średnia ocen na świadectwie
2018/2019   Nina Kaczmarska 5,69
2018/2019   Paulina Kasjaniuk 5,69
2018/2019   Pola Ziółkowska 5,25