Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Projekt "Robię to dla siebie"

Logotyp projekt Robię to dla siebie

 

Wartość projektu: 295 597,25 zł.

Projekt „Robię to dla siebie” realizowany jest od 1.04.2019 r. do 31.08.2020 r. i skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 110 uczniów/uczennic ZSO i MS

oraz rozwijanie kompetencji kluczowych:

 •  językowych
 •  społecznych,
 • informatycznych,
 • uczenia się oraz postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(uczniów uzdolnionych, uczniów wykazujących braki i problemy w realizacji podstawy programowej).

W ramach projektu 40 nauczycieli oraz 30 rodziców uczniów ZSO i MS będzie miało okazję uczestniczenia w warsztatach podnoszących ich kompetencje zawodowe i wychowawcze w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Zwiększony zostanie również dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK pozwalających na prowadzenie zajęć w nowoczesny i nowatorski projekt. Planuje się modernizacje pracowni językowych – pracownie terminalowe, uruchomienie szkolnego gabinetu biofeedback.

Zaplanowano realizację 4 warsztatów językowych :

 • z języka angielskiego dla uczniów/uczennic SP i LO /LOMS rozwijające uzdolnienia językowe
 • z języka niemieckiego dla uczniów /uczennic LO/LOMS rozwijające uzdolnienia i wyrównujące braki

 

Zaplanowano w formie innowacji metodyczno-organizacyjnej:

 • dodatkową lekcję języka niemieckiego dla uczniów klas VII i VIII SP.

 

Zaplanowano w ramach wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

   • warsztaty dla uczniów SP i LO/LOMS  indywidualne treningi – biofeedback

 

Zaplanowano w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży ZSO i MS:

 • program stypendialny dla 4 uczniów/uczennic SP i 4 uczniów/uczennic LO/LOMS

( stypendia wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości 600 zł /m-c dla uczniów/uczennic SP i 800 zł/m-c dla uczniów/uczennic LO)

Zaplanowano w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • warsztaty pedagogiczne oraz z wykorzystania w pracy narzędzi TIK

 

Zaplanowano w ramach włączania rodziców do współpracy ze szkołą :

 • warsztaty pedagogiczne dla rodziców