Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Internaty

Internat jest placówką koedukacyjną, w której opiekę wychowawczą uczniom ZSO i MS zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  Nasi  podopieczni mogą korzystać z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.

Placówka nasza stwarza przyjazną atmosferę i zapewnia warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień w miarę posiadanych możliwości finansowych, kadrowych, organizacyjnych i lokalowych. Ważnym zadaniem internatu jest popularyzacja aktywnego i konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, uprawiania sportów, prowadzenie aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania.

Siedzibą internatu dla młodzieży uprawiającej sporty zimowe jest budynek położony w pobliżu szkoły (przy ulicy Franciszkańskiej 34), natomiast internat dla uczniów uprawiających badminton i lekkoatletykę mieści się na parterze budynku "A".

Artykuły