Kalendarium

Wtorek, 2020-01-21

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Ochrona danych

Ochrona danych

 

Informacja dla pracowników, uczniów, rodziców oraz innych osób wchodzących na teren szkoły.

 

Dyrektor ZSOiMS w Szklarskiej Porębie  informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych /…/
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz.1000).

 Ustanowiono nową podstawę prawną dla monitoringu wizyjnego  w szkołach. Patrz art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo  oświatowe (DZ.U. 2017 poz. 59 / z późniejszymi zmianami/).

 Monitoring wizualny / telewizja przemysłowa/ działa w naszej szkole nieprzerwanie od kilku lat. Oznacza to, iż ZSOiMS nie wprowadza  - lecz kontynuuje monitoring wizualny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

 Zgodnie z art. 108a  monitoringowi /rejestracji obrazu/  podlegają niżej wymienione obszary:

·         tereny wokół budynków szkoły,

·         korytarze szkolne,

·         wejścia do szkoły, klatki schodowe,

·         internaty szkolne.

W celu uszanowania prawa / m.in. do prywatności  i godności / monitoring szkolny nie obejmuje niżej wymienionych pomieszczeń:

·         toalety,

·         łazienki i szatnie/przebieralnie w-f/,

·         sale lekcyjne, stołówka,

·         gabinet higienistki szkolnej/ gabinet fizjoterapii

·         gabinet psychologa szkolnego,

·         gabinet pedagoga szkolnego,

·         pokój nauczycielski / w tym pokój nauczycieli W-F i trenerów/,

·         świetlica, biblioteka i czytelnia,

·         pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku  pracowników.

Informuję, iż nagrania monitoringu  szkolnego  szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania - a w przypadku,  gdyby zapis obrazu stanowił dowód  w postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 Administratorem danych jest :
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porębie z siedziba przy ul. Obrońców Pokoju 17, 58-580 Szklarska Poręba,

e-mail:   lo_szklarska@wp.pl   tel. 75 717 22 06

Kontakt do  inspektora ochrony danych osobowych:

e-mail:  kadry.zsoims@gmail.com  tel. 75 717 22 06