Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 nr konta 57 1020 2124 0000 8102 0240 2626

Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

Szkoła uczestniczy w projekcje realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
pn Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie nr RPDS.10.02.03-02-011/20