Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

Szkoła uczestniczy w projekcje realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
pn Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie nr RPDS.10.02.03-02-011/20