Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Historia

We wrześniu 1992 roku w wyniku porozumienia władz miejskich i wojewódzkich zostało przez kuratora jeleniogórskiego powołane Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej Porębie. Pierwsza klasa w dniu rozpoczęcia nauki - 1 września 1992 r. liczyła 33 osoby, a zajęcia odbywały się na bazie budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Dyrektorem Szkoły został pan Zbigniew Misiuk - uczył matematyki i fizyki. Większość przedmiotów uczyli nauczyciele pracujący jednocześnie w szkole podstawowej. Pierwsza klasa była dość liczna, ale w trakcie roku ubyło 7 osób.

W 1994 roku Szkoła została przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ulicy 11  Listopada 2.  Przy remoncie aktywny udział brali uczniowie.

W 1996 roku w maju do egzaminu dojrzałości przystąpili pierwsi abiturienci naszej Szkoły.

W 1997 roku na bazie Liceum powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie.
Mieliśmy do tej pory kilku sportowców, teraz będziemy ich mieli zdecydowanie więcej.

We wrześniu 1999 roku w związku z reformą powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego oprócz Liceum i Szkoły Mistrzostwa Sportowego weszło Gimnazjum. Pierwszy rok Zespół funkcjonował w dwóch budynkach - Gimnazjum przy ul. Obrońców Pokoju 17 a Liceum przy ul.11 Listopada 2.   Nazwa - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie.

Od września 2000 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie zaczyna funkcjonować w całości w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 17. Liceum wraca do budynku, w którym zaczynało swoje istnienie. Pod koniec roku szkolnego 1999/2000 zaczyna się przeprowadzka. Najtrudniej przenieść dość liczną bibliotekę szkolną ( około 16 tys. woluminów) oraz wszelkie pomoce naukowe. Biblioteka instaluje się w pomieszczeniu prowizorycznym a pomieszczenia docelowe są remontowane.

Rok 2002 od początku pod znakiem nadania imienia szkole. Po dwóch latach intensywnych działań sprawa patrona znalazła finał - od pierwszego września mamy wreszcie patrona - JANA SZTAUDYNGERA. 14 października odbyła się z udziałem znamienitych gości uroczystość nadania naszej szkole - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie - imienia Jana Izydora Sztaudyngera.

Rok szkolny 2003/2004 został ogłoszony w szkole "Rokiem Sztaudyngerowskim". W kwietniu odbyła się wielka uroczystość setnej rocznicy urodzin naszego patrona - JANA SZTAUDYNGERA.

Rok szkolny 2005/2006 - od września w Zespole Szkół funkcjonuje Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Klasa I i II to klasy ogólnosportowe natomiast klasa III specjalizuje się w biathlonie.

Rok szkolny 2007/2008 - od września zespół szkół zmienia nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. Oferta sportowa poszerzyła się o narciarstwo biegowe

Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 - realizowany jest w szkole projekt zajęć pozalekcyjnych "Rozwiń Skrzydła"  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Główne hasło: "Człowiek - najlepsza inwestycja".

Rok szkolny 2012/2013 - od września oferta sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie poszerzyła się o badminton. W tym roku obchodzimy 20 lecie powstania Liceum Ogólnokształcącego.

Rok szkolny 2015/2016 - od tego roku oferta sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie poszerzyła
się o dyscypliny lekkoatletyczne - biegi średnie.

Rok szkolny 2017/18 - w tym roku szkolnym świętujemy 20-lecie SMS-u. Od tego roku szkolnego oferta sportowa szkoły poszerzyła się o narciarstwo alpejskie.

Rok szkolny 2019/20 - od tego roku Zespół Szkół wchłania SP 5 i funkcjonuje jako Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera i Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. W. Hofmana. Oferta sportowa poszerzyła się o piłkę nożną.