Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Stowarzyszenie "PUCH OSTU"

Stowarzyszenie „PUCH OSTU”

www.puchostu.pl,

e-mail: stowarzyszenie.puchostu@gmail.com


Stowarzyszenie zostało powołane do życia  28 kwietnia 2006 roku w 102 rocznicę urodzin poety  i fraszkopisarza Jana Sztaudyngera, w latach 1946-50 mieszkańca Szklarskiej Poręby. Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do tomiku wierszy, który napisał Jan Sztaudynger  w Szklarskiej Porębie "Puch ostu"

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną,   jest zarejestrowane  w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego: KRS  0000258946 , 

w Urzędzie Skarbowym:  NIP 6112596863 oraz posiada numer statystyczny:  REGON 020321800

Działania Stowarzyszenia są ściśle związane z fraszkopisarzem i poetą Janem Sztaudyngerem oraz regionem Szklarskiej Poręby. Członkami honorowymi Stowarzyszenia są:  Jan Jacek Sztaudynger (syn poety) oraz Dorota Sztaudynger-Zaczek (wnuczka poety).

Cele Stowarzyszenia to między innymi:

* wspieranie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby, promocja  twórców regionalnych, wspomaganie rozwoju kultury i sportu w mieście;

* kultywowanie pamięci poety i fraszkopisarza, mieszkańca naszego miasta, Jana Sztaudyngera (wystawy – jedna z nich dotarła nawet do Portland (USA), Salon Artystyczny Jana Sztaudyngeratrasy turystyczne – w 2009 r. w wyniku projektu „Wędrówki z fraszką” została otwarta Duża Sztaudyngerowska Trasa Turystyczna, do której został przygotowany przewodnik i na trasie której corocznie organizowany jest Rajd Sztaudyngerowski, tereny zielone  - staraniem Stowarzyszenia powstał Park Sztaudyngera);

* wspieranie kształcenia pozaszkolnego, rozwój turystyki, ochrony przyrody;

 

Staraniem Stowarzyszenia zostały wydane następujące pozycje: przewodnik do Trasy Sztaudyngerowskiej, album „Szklarska Poręba - opowieść o ludziach i miejscu”, we współpracy z absolwentami PLP  „Państwowe Liceum Pedagogiczne oraz Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej Porębie”, we współpracy z UTW „Piórem, szydełkiem i … „

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie a także z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Wiecznie młodzi” i Karkonoskim Parkiem Narodowym.

Od 16 maja 2008 r. Stowarzyszenie „PUCH OSTU” jest Organizacją Pożytku Publicznego, każdy może przekazać 1,5% swojego podatku na cele Stowarzyszenia lub wesprzeć działania wpłatą na konto bankowe:

Santander  Bank Polska SA   10 1090 1984 0000 0001 0573 7513