Kalendarium

Piątek, 2019-12-06

Imieniny: Dionizji, Leontyny

Program stypendialny

Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów.

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę/kę  wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym ucznia/uczennicy poprzez realizację Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia/Uczennicy.

Warunki przyznawania stypendium określa regulamin ( w załączeniu poniżej).