Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 nr konta 57 1020 2124 0000 8102 0240 2626

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Materiały znajdujące się w plikach służą uzupełnieniu wiedzy w razie nieobecności na zajęciach.

************************************************************************

W razie nieobecności na zajęciach zadanie domowe można przesłać na adres: 

zsoims.zadania.info@gmail.com